Hernando Leon: 01 recto, Vlies, 795 x 865 mm, Foto: Herbert Boswank